هرمزگان
  • مدیر مسئول : حسین زینلی‌ پور تلفن : ۷۶۶۰۰۴۶ | ۷۶۶۰۰۴۷-۸ صندوق پستی : ۳۹۹۵ استان هرمزگان شهر بندر عباس آدر ...

    مدیر مسئول : حسین زینلی‌ پور تلفن : ۷۶۶۰۰۴۶ | ۷۶۶۰۰۴۷-۸ صندوق پستی : ۳۹۹۵ استان هرمزگان شهر بندر عباس آدرس : کیلومتر ۹ جاده میناب، پردیس، دانشگاه هرمزگان، معاونت پژوهش و فناوری ...

    بیشتر