خراسان رضوی
 • نام انتشارات : کتابداران نام و نام خانوادگی مدیر مسئول : مصطفی میرزایی استان : خراسان رضوی شماره موبایل : ...

  نام انتشارات : کتابداران نام و نام خانوادگی مدیر مسئول : مصطفی میرزایی استان : خراسان رضوی شماره موبایل : ۰۹۱۵۹۱۵۴۰۶۸ شماره تلفن : ۰۹۱۵۸۰۰۰۴۹۰ درباره انتشارات : نشر کتابداران مجهز به استودیو تصویرگری ...

  بیشتر
 • مدیر مسئول : علی دهستانی تلفن : ۳۸۴۲۶۲۴۲ | ۰۹۱۵۳۱۰۵۷۳۲ کد پستی : ۹۱۷۶۷-۵۶۷۹۷ استان خراسان رضوی شهر مشهد آ ...

  مدیر مسئول : علی دهستانی تلفن : ۳۸۴۲۶۲۴۲ | ۰۹۱۵۳۱۰۵۷۳۲ کد پستی : ۹۱۷۶۷-۵۶۷۹۷ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس : احمدآباد، خ. رضا ۹، پ. ۳۲٫۱، واحد ۵ ...

  بیشتر
 • مدیر مسئول : محمود عبادی تلفن : ۳۷۲۵۱۳۰۲ | ۳۷۲۷۴۷۶۵ فکس : ۳۷۲۵۱۳۰۲ کد پستی : ۹۱۳۹۸۱۳۱۶۵ استان خراسان رضوی ...

  مدیر مسئول : محمود عبادی تلفن : ۳۷۲۵۱۳۰۲ | ۳۷۲۷۴۷۶۵ فکس : ۳۷۲۵۱۳۰۲ کد پستی : ۹۱۳۹۸۱۳۱۶۵ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس : خ. آبکوه هفت، دانشسرای هشت، پ. ۹۰ ...

  بیشتر
 • مدیر مسئول : ربابه پلنگ پوش تلفن : ۳۸۵۴۰۰۱۵ فکس : ۳۸۵۴۰۰۱۵ کد پستی : ۹۱۷۷۹۴۵۱۵۹ استان خراسان رضوی شهر مشه ...

  مدیر مسئول : ربابه پلنگ پوش تلفن : ۳۸۵۴۰۰۱۵ فکس : ۳۸۵۴۰۰۱۵ کد پستی : ۹۱۷۷۹۴۵۱۵۹ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس : م. امام خمینی، پ. ۱۰۱۴ ...

  بیشتر
 • مدیر مسئول : محمدحسین واحدی حیدریان تلفن : ۳۲۲۵۵۱۶۸ فکس : ۳۷۲۶۹۷۰۹ کد پستی : ۹۱۳۳۹۱۳۶۹۷ استان خراسان رضوی ...

  مدیر مسئول : محمدحسین واحدی حیدریان تلفن : ۳۲۲۵۵۱۶۸ فکس : ۳۷۲۶۹۷۰۹ کد پستی : ۹۱۳۳۹۱۳۶۹۷ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس : خ. سعدی، پاساژ مهتاب، ط. همکف، پ. ۲۲ ...

  بیشتر
 • مدیر مسئول : رجبعلی حمیدی‌ نژاد تلفن : ۳۷۳۲۴۹۴۵ | ۰۹۱۵۳۰۰۷۳۳۵ کد پستی : ۹۱۴۷۶۸۵۱۳۴ استان خراسان رضوی شهر ...

  مدیر مسئول : رجبعلی حمیدی‌ نژاد تلفن : ۳۷۳۲۴۹۴۵ | ۰۹۱۵۳۰۰۷۳۳۵ کد پستی : ۹۱۴۷۶۸۵۱۳۴ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس : بلوار آیت‌ الله عبادی، عبادی ۷۹، ش. ۷۸ ...

  بیشتر
 • مدیر مسئول : سیدمجید نواب کاشانی تلفن : ۳۵۵۹۲۱۲۵ فکس : ۳۵۵۹۲۱۲۵ صندوق پستی : ۹۱۳۷۵-۳۵۵۹ استان خراسان رضوی ...

  مدیر مسئول : سیدمجید نواب کاشانی تلفن : ۳۵۵۹۲۱۲۵ فکس : ۳۵۵۹۲۱۲۵ صندوق پستی : ۹۱۳۷۵-۳۵۵۹ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس : جاده طرقبه، قبل از پمپ بنزین، امام رضا چهل و هفت، پ. ۱۶ وب‌ سایت www.maarefisl ...

  بیشتر
 • مدیر مسئول : محمد اسلم شجاعی شکوری تلفن : ۳۲۲۲۳۱۳۰ | ۳۲۲۴۲۲۶۲ | ۰۹۱۵۱۱۹۹۴۸۶ فکس : ۳۲۲۲۳۱۳۰ کد پستی : ۹۱۴۴ ...

  مدیر مسئول : محمد اسلم شجاعی شکوری تلفن : ۳۲۲۲۳۱۳۰ | ۳۲۲۴۲۲۶۲ | ۰۹۱۵۱۱۹۹۴۸۶ فکس : ۳۲۲۲۳۱۳۰ کد پستی : ۹۱۴۴۶۵۴۶۴۴ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس : چهارراه شهدا، بهجت ۲، نبش پاساژ گنجینه ...

  بیشتر
 • مدیر مسئول : سیدمجید حسینی نوروزی تلفن : ۳۳۶۸۳۰۲۴ فکس : ۳۳۶۸۷۱۷۷ کد پستی : ۹۱۵۴۸۱-۴۷۳۵ استان خراسان رضوی ...

  مدیر مسئول : سیدمجید حسینی نوروزی تلفن : ۳۳۶۸۳۰۲۴ فکس : ۳۳۶۸۷۱۷۷ کد پستی : ۹۱۵۴۸۱-۴۷۳۵ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس : چهارراه شهدا، ک. شهید خوراکیان، پ. ۵۰۲ ...

  بیشتر
 • مدیر مسئول : عباس صلح‌ دوست تلفن : ۳۸۴۳۰۳۶۸ | ۰۲۱-۳۶۶۴۶۴۵۹۳ فکس : ۳۸۴۰۷۹۹۵ کد پستی : ۹۱۷۶۶۳۶۹۱۷ استان خرا ...

  مدیر مسئول : عباس صلح‌ دوست تلفن : ۳۸۴۳۰۳۶۸ | ۰۲۱-۳۶۶۴۶۴۵۹۳ فکس : ۳۸۴۰۷۹۹۵ کد پستی : ۹۱۷۶۶۳۶۹۱۷ استان خراسان رضوی شهر مشهد آدرس : احمدآباد، خ. عدالت، خ. عدالت پانزدهم، پ. ۹ وب‌ سایت www.namapub.ir ...

  بیشتر